Кратко описание на CRYSTAL POOL SYSTEM

C

истемата е предназначена за пречистване и обеззаразяване на вода в:

 • Тангенторни басейни
 • Детски басейни
 • Хотелски, обществени и частни плувни басейни
 • Басейни към аквапаркове
 • Фонтани
 • Аквариуми
 • Изкуствени езера и др.

Подходяща за хора с алергия към хлор

Възпаление на очите, дразнене и зачервяване, сухота или сълзящи очи, суха, стегната и зачервена кожа, обриви. Crystal Pool System ви спестява всички тези неприятни изживявания и оставя за вас единствено удоволствието от съприкосновението с удивително чиста и свежа вода.

Екологичен продукт

Crystal Pool System елиминира използването на химически препарати за третиране на водата в басейни, които са вредни и опасни, както за здравето на човека, така и за околната среда.

Кристална вода

Crystal Pool System е метод за дезинфекция на водата, който може да поддържа вашия басейн без използването на препарати. Благодарение на комбинацията от йонизация с медни йони и UV дезинфекция, посредством UV лъчение се получава пълно пречистване на водата в басейна.

Спестявате пари

Друго не по-малко важно предимство на Crystal Pool System е икономията на електричество, вследствие от намалената филтрация и спестените средства за химически препарати за басейни.

Иновативна технология

Избирайки Crystal Pool System – най-мощната иновативна и екологична система за дезинфекция на плувни басейни в света, Вие всъщност инвестирате в своето бъдеще и подобрявате качеството си на живот, както и това на близките Ви.

Без дразнене и увреждане на кожа, очите и косата

Поради факта, че с Crystal Pool System Вашия басейн не се нуждае от препарати за поддръжка, Вие мингновенно елиминирате вредните последствия върху косата и кожата, както и от паренето на очите.

Без неприятна миризма

Инсталирайки Crystal Pool System вие ще разполагате с най-чистата вода във вашия басейн, без органични и механични замърсители и вредни за здравето на човека примеси и без неприятна миризма на хлор.

Дългогодишна експлоатация

Максимално опростеният и в същото време супер ефикасен процес на работа на Crystal Pool System ви гарантира дългогодишна експлоатация и лесна поддръжка на вашият басейн, без повече да мислите за химикали и препарати, а просто да се наслаждавате на неговата употреба.

Икономия на препарати и време за поддръжка

Crystal Pool System ще намали средствата ви за химически препарати и стабилизатори за поддръжка на водата, което е един не малък ресурс от поддръжката на басейна, или иначе казано – след като инсталирате Crystal Pool System просто ще елиминирате разходите за химическа поддръжка.

Системата се състои се от 3 основни части:

 • Модул за йонизиране и оксидиране на водата
 • Модул за UV-C дезинфекция
 • Табло за управление

Модула за йонизация и оксидация е изпълнен от прозрачна плексигласова тръба издържаща на виско налягане. В тръбата са монтирани два вида електроди – меден и титаниев. Модула се монтира на изхода на филтъра, посредством тръба водеща водата към басейна. Медните йони унищожават бактерии, водорасли и някои вируси в басейните и пречат да се образуват повторно във водата. Титаниевите електроди извършват процес на натурално добиване на кислород чрез разделянето на молекулата на водата.

Докато е в режим на окисление, собствен процес на електролиза причинява електро-физическо разделяне на вода на кислород и водород. Кислорода е 10 пъти по-силен окислител от хлорта. Кислородните атоми, разделени в този процес са отговорни за отстраняване на мъртвите органични материали и други замърсители във водата, като например телесни мазнини и масла за тен.
При прилагане на напрежение на единия от електродите се установява излишък от електрони (отрицателно зареден електрод, катод) а на другия недостиг на електрони (положително зареден електрод, анод). Отрицателно заредения електрод привлича положително заредените йони (катиони) в разтвора, които се придвижват към него. Достигнали катода (-), йоните могат да приемат електрон(и) и да се редуцират:
Формула за йонизация
По аналогия анионите се привличат от анода (+), там те отдават електрони и се окисляват:
Формула за йонизация
Горните процеси на редукция/окисление могат да се извършат само ако се превиши определена стойност на електродния потенциал. (За първата реакция U <= 0 V, за втората U >= +1,23 V). За да протекат двата процеса на електродите трябва да се приложи минимално напрежение U = 1,23 – (0) = 1,23 V. Системата работи с 12V DC.

Модула за UV дезинфекция е изпълнен от корпус направен от неръждаема стомана и издържа на 10 Bar налягане с монтирани в него UV-C лампи.

Лампите са отделени от водния обем посредством високо устойчива на налягане кварцова колба. UV-C лъчението унищожава бактерии, водорасли и някои вируси във водата. Захранващото напрежение на лампите е 220V AC. При захранване на системата задължително трябва да се предвиди в захранващото табло ДТЗ 10А/30mA.

Чрез таблото за управление се управляват двата модула йонизация – оксидация и UV дезинфекция. Те могат да работят поотделно и заедно в зависимост от нуждите.

Таблото е направено от ABS и предвидено за външен монтаж на стена с устойчивост на механични удари IK07 и степен на защита IP65. Оборудвано е с PLC контролер. В таблото са монтирани изходни релета за управление на модулите и промяна на изходния поляритет. На предния панел под прозрачния капак е монтиран SPS дисплей за визуализация на процесите. Посредством функционалните клавиши на дисплея има възможност за промяна на режимите на работа, времето на работа както и циклите на режимите, задаване автоматичен и ръчен режим на работа и стартиране и спиране на даден процес по желание. Всички входни и изходни връзки излизат на удобно място в долната част на таблото посредством на редови клеми.
Към таблото е съобразен и датчик за поток, който блокира работата на системата при липса на циркулация на водата с оглед на безопасност на оборудването както и икономия на електроенергия.

• Корпус от прозрачна плексигласова тръба издържаща на високо налягане
• Присъединителни муфи
• Медни електроди
• Титанови електроди
• LED панел за индикация на работните режими

• Корпус от неръждаема стомана
• Присъединителни фланци
• UV-C лампи
• Електронни баласти
• Изолиран стъклен корпус на UV-C лампи
• Капачки на UV-C лампи
• Панел LED индикация за повреда на лампа
• Дефектно токова защита

 • Корпус – ABS, монтаж за стена
 • Цвят на корпус – сив
 • Цвят на капак – прозрачен
 • Устойчивост на механични удари – IK07
 • Степен на защита – IP65
 • SPS Дисплей за настройки и визуализация на процесите IP65
 • Датчик за поток IP65

За връзка

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Crystal Pool System

Crystal Pool System